Martinson

Jag valde att sjunga om små ting,om grässtrånas klättrande matroseroch lysmaskens koleld i tuvan.Ty under tuvor ska jag ligga en gångmed lysmaskarnas små lantärnor omkring migoch vinden skall svänga av och anmed syrsornas sångoch asparnas skallror. Ur de tusen dikternas bok

Nyskriven opera som nyårskalender med premiär 1 december 2022.

fb. ig.