Miraklet i Mare Balticum

Librettot bygger på en sägen om Vineta, nordens Atlantis som försvann i Östersjön för att stadens köpmän blev för giriga. Historien utspelar sig i en tid då staden hotas av översvämning. Alkfågeln hittar Ingen, den ende kvarvarande som kan rädda den sjunkande staden. Hon kan genom att köpa någonting, vad som helst, rädda staden undan sin förbannelse. Det kan synas som en enkel uppgift men hon har inga pengar. Om inget köps kommer hjulen sluta rulla och stadens fördämningar att brista. Hoppet står till den enskilda individen och den menlösa Ingen kommer ihåg att hon sparkat iväg en peng på stranden. När hon återfinner myntet har staden försvunnit ner i havsdjupet. Men då sker ett mirakel.”]

“Intensiv, tät och kraftfull” Kristianstadsbladet

Ett samarbete med Malmö Opera och Kungliga Svenska Balettskolan.

“2015”

Nyskriven opera som nyårskalender med premiär 1 december 2022.

fb. ig.