Om operan

Tre knivar från Wei – den halva nåden

Harry Martinson skrev på ”Tre knivar från Wei” under 17 år med början 1947, bara två år efter andra världskriget. Man anar tankar kring koncentrationsläger, rasism och frågan: Hur lever jag under skuggan av en snar död? Handlingen i pjäsen är förlagd till Kina under 600-talet men skulle lika gärna kunna handla om andra auktoritära regimer på framväxt idag vilket vi snuddar vid i operan. Kejsarinnan Wu förvisar kvinnor av konkurrentklanen Tang till fängelseliknande ”hov”, långt från huvudstaden nära de Tartarhordar som hotar invadera landet. Kvinnorna tvingas bära knivar som hårprydnader med vilka man ska ta sitt liv om fienden anfaller. För säkerhets skull har kejsarinnan försett lägret med tempelslaven Lai som har till uppgift att döda de som inte förmår att ta sitt eget liv. Martinson skrev om det totalitära samhället, som han kallar Lydnaden. Här lär man sig lugn, poesi och att vårda sin kropp. Tangdamerna skickas på korrektionsläger för att lära sig om det mönster Lydnaden kräver. Här finns en lärarinna, som samtidigt utför ett subtilt motstånd inom sin hierarkiska ställning.

 

Korta avsnitt på ca 3 – 5 minuter fogas samman i ett system som utvecklas efter en plan som uppstått på grund av arbetssättet mellan olika konstformer. Vissa avsnitt är parallella. Musik och bild är ibland kontrapunktiska varianter som utvecklas likt ett rotsystem.Tack vare avsnittens olika kombinationer ges publiken ständigt nya aspekter av det rika materialet.

 

MUSIKEN

Musiken är nykomponerad i den västerländska konstmusikaliska traditionen med erfarenhet av de senaste decenniernas estetiska landvinningar (modernism, processform, spektralanalys, minimalism, algoritmiska kompositionstekniker) som utgångspunkt med relation till numera klassiska postmoderna tekniker och arbete med samtida tekniker. Musikens anda är dock närmare en musikalisk barnatro som möjliggör ett naturligt kammarmusikaliskt musicerande och en mer melodisk sångstil utan att falla tillbaka på klichéer. Sångstämmorna förväntar sig operasångare i teknik och uttrycksförmåga.

 

LIBRETTO

Librettot bygger på pjäsen “Tre knivar från Wei” samt dikter av Harry Martinson och Karin Boye. Martinson var tidigt intresserad av kinesisk filosofi och den taoistiska mystiken. Han hade också speciella tankar om dramatik som öppnar för möjligheten att lägga till våra egna tankar om en tolkning i linje med en “föreställning” som förgrenas. Dramat är förankrat i Martinsons hembygd av idag och pekar samtidigt på hans liv som fattigbarn, sjöman, anarkist och utskälld nobelpristagare men också om naturälskaren med livsfunderingar. Tre linjer är närvarande; pjäsen, Harrys liv och hans sista tid på sjukhuset.

 

FORMEN

Vi har valt metaforen rotsystem trots att det mer påminner om en vandring i ett flerdimensionellt landskap. Idén om rotsystem är grunden för projektet. Det för även tankarna till Deleuzes rhizombegrepp men har egentligen växt fram ur studier i tajichuan med feltolkningar av Daodejing, I Ching och Yin-Yang. Rotsystemet är en form som ständigt förändras, från de första skisserna till de färdiga presentationerna. Varje föreställning är en ny resa genom detta landskap.

ARBETSGÅNG

Först bearbetas pjäsen och libretto skrivs. Musiken komponeras och spelas in. Vi repeterar, filmar och dokumenterar successivt på video. Avsnitten fogas samman för att kunna användas interaktivt av det program som tar emot information från åskådarna och vars algoritmer skapar intressanta vandringar i rotsystemet. Kopplingar och noder mellan avsnitten blir som korsvägar i ett mångdimensionellt landskap. Arbetssättet följer rotsystemets idé. Vi börjar med en scen (2 – 7 minuter) och lägger sedan till två nya scener. Första produktionens tre scener spelas in. Andra omgången görs en ljudinspelning av ett 30-tal scener med samtliga sångare på plats. Tredje omgången filmas hela materialet efter ett storyboard som följer den inspelade musiken.

MEDVERKANDE I FÖRESTÄLLNINGEN

Sju sångare och en dansare gestaltar samtliga roller. För musiken står tre instrumentalister – piano, klarinett och violoncell samt dirigent som även fungerar som producent under inspelningarna och som inspicient/dirigent för ljudinspelningar, film, ljus och andra händelser under live-föreställningarna.

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Avsnitten växer successivt fram och samtliga detaljer som dramaturgi, regi, komposition, kostym, musikalisk tolkning kommer att påverka varandra på ett sätt som normalt inte förekommer i en operaproduktion. Genom att stanna upp vid varje litet steg i processen med möjlighet att ta ut nya riktningar bildas nya noder för den valda vägen. Eftersom konstarterna tillåter olika grad av upprepning, med musiken som mer tillåtande än dramaturgin och berättandet påverkar det tillvägagångssättet och mängden noder.  Med vårt rotsystem som bas växer en karta fram som även går att ta sig igenom interaktivt för publiken. Genom att dokumentera och utveckla de små förändringarna som sker inom samtliga praktiker kommer helheten att skapa nya arbetsformer och utveckla opera som konstart. I redigeringsmomentet flyttas scener utifrån de nya tankar som rotsystemet givit.

 

“Tre knivar från Wei” kommer att visas i Martinsons barndomstrakter med spelplatser som Sveriges minsta bibliotek (en telefonkiosk i Bromölla), på webben och i Ifö Centers 40 000 m2 stora fabrikslokaler där vi skapar en stor utställning och dansaren Shannon Taylor uppträder live tillsammans med Reine Jönsson. Lägg märke till att begreppet föreställning är utvidgat och att operan inte är en “traditionell” scenföreställning även om vi inte utesluter det i en framtida version. Vi kallar det i dagsläget för ett musikdramatiskt collage.

 

 

Tre knivar från Wei – musikdramatiskt collage av Reine Jönsson och Patrik Sörling med stöd från Kulturbryggan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyskriven opera som nyårskalender med premiär 1 december 2022.

fb. ig.