blog.

Små ting

Jag valde att sjunga om små ting,
om grässtrånas klättrande matroser
och lysmaskens koleld i tuvan.
Ty under tuvor ska jag ligga en gång
med lysmaskarnas små lantärnor omkring mig
och vinden skall svänga av och an
med syrsornas sång
och asparnas skallror.

Ur de tusen dikternas bok

nyskapande opera med premiär hösten 2022.

fb. ig.