Om operan

Operan spelas in och dokumenteras under olika skeenden i processen. Vi tillför även arkivmaterial, bilder och filmklipp från Harry Martinssons samlingar av burkar och etiketter som finns på författarmuseet.

Det kalejdoskop som uppstår är tänkt att undersöka berättandets och dramaturgins normer och konventioner. Korta avsnitt på ca 3 – 5 minuter fogas samman i ett system som utvecklas efter en plan som uppstått på grund av arbetssättet mellan konstformerna. En på ytan kaotisk form, en lek med meningsfull samtidighet där användarna/publiken har inflytande utan att styra. Vissa avsnitt är parallella. Musik och bild är ibland kontrapunktiska varianter som utvecklas likt ett rotsystem.

Tack vare avsnittens olika kombinationer ges publiken ständigt nya aspekter av det rika materialet.

MUSIKEN

Musiken är nykomponerad i den västerländska konstmusikaliska traditionen med erfarenhet av de senaste decenniernas estetiska landvinningar (modernism, processform, spektralanalys, minimalism, algoritmiska kompositionstekniker) som utgångspunkt med relation till numera klassiska postmoderna tekniker och arbete med samtida tekniker. Musikens anda är dock närmare en musikalisk barnatro som möjliggör ett naturligt kammarmusikaliskt musicerande och en mer melodisk sångstil utan att falla tillbaka på klichéer. Sångstämmorna förväntar sig operasångare i teknik och uttrycksförmåga.

LIBRETTO

Librettot bygger på pjäsen Tre knivar från Wei. Martinson var tidigt intresserad av kinesisk filosofi och den taoistiska mystiken. Han hade också speciella tankar om dramatik som öppnar för möjligheten att lägga till våra egna tankar om en tolkning i linje med en ”föreställning” som förgrenas.

Operan är förankrad i Martinssons hembygd av idag och pekar samtidigt på hans liv som fattigbarn, sjöman, anarkist och utskälld nobelpristagare men också om naturälskaren med livsfunderingar. Tre linjer är närvarande; pjäsen, Harrys liv och hans sista tid på sjukhuset.

FORMEN

Vi har valt metaforen rotsystem trots att det mer påminner om en vandring i ett flerdimensionellt landskap. Idén om rotsystem är grunden för projektet. Det för även tankarna till Deleuzes rhizombegrepp men har egentligen växt fram ur studier i tajichuan med feltolkningar av Daodejing, I Ching och Yin-Yang. Rotsystemet är en form som ständigt förändras, från de första skisserna till de färdiga presentationerna. Varje föreställning är en ny resa genom detta landskap.

ARBETSGÅNG

Först bearbetas pjäsen och libretto skrivs. Musiken komponeras och spelas in. Operan repeteras, filmas och dokumenteras successivt på video. Avsnitten fogas samman för att kunna användas interaktivt av det program som tar emot information från åskådarna genom olika sensorer vars algoritmer skapar intressanta vandringar i rotsystemet. Kopplingar och noder mellan avsnitten blir som korsvägar i ett mångdimensionellt landskap.

Arbetssättet följer rotsystemets idé. Vi börjar med en scen (2 – 10 minuter) och lägger sedan till två nya scener. Första produktionens tre scener presenteras digitalt. Andra omgången spelas ett tiotal scener in som nu även presenteras med live-inslag. Tredje omgången spelas ytterligare 30 scener in.

MEDVERKANDE I FÖRESTÄLLNINGEN

Tre musiker – piano, klarinett och violoncell samt dirigent som även fungerar som producent under inspelningarna och som inspicient/dirigent för ljudinspelningar, film, ljus och andra händelser under live-föreställningarna. Sex sångare och en dansare gestaltar samtliga roller.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Avsnitten växer successivt fram och samtliga detaljer som dramaturgi, regi, komposition, kostym, musikalisk tolkning kommer att påverka varandra på ett sätt som normalt inte förekommer i en operaproduktion. Genom att stanna upp vid varje litet steg i processen med möjlighet att ta ut nya riktningar bildas nya noder för den valda vägen. Eftersom konstarterna tillåter olika grad av upprepning, med musiken som mer tillåtande än dramaturgin och berättandet påverkar det tillvägagångssättet och mängden noder.  Med vårt rotsystem som bas växer en karta fram som går att ta sig igenom interaktivt för publiken.

Genom att dokumentera och utveckla de små förändringarna som sker inom samtliga praktiker kommer helheten att skapa nya arbetsformer och utveckla operan som konstart.

Operan kommer att visas i Martinssons barndomstrakter med spelplatser som Sveriges minsta bibliotek (en telefonkiosk i Bromölla), på webben och i IFÖ-Centers 40 000 m2 stora fabrikslokaler där vi i projektet skapar en stor utställning med samtliga medverkande som uppträder live i samklang med det inspelade materialet. Lägg märke till att begreppet föreställning är utvidgat och att operan inte blir en ”traditionell” scenföreställning även om vi inte utesluter det.

Tre knivar från Wei – en kommande opera av Reine Jönsson och Patrik Sörling med stöd från Kulturbryggan.

nyskapande opera med premiär hösten 2022.

fb. ig.